AUTORSKI PROJEKAT “FREKVENCIJE” / “TATJANA ILIĆ – FREKVENCIJE – ILIJA ŠOŠKIĆ”, GALERIJA BEOGRADSKA TVRĐAVA, BEOGRAD, FEBRUAR, 2007.