Rad “Metalni sklad-Mentalni nesklad” / Objekat sa praznim čaurama / rad referiše na društvene događaje/rat na Balkanu, 1993/1994.

RAD “METALNI SKLAD-MENTALNI NESKLAD” / OBJEKAT SA PRAZNIM ČAURAMA / RAD KRITIČKI REFERIŠE NA DRUŠTVENO DOGAĐAJE/RAT NA BALKANU, GODIŠNJA IZLOŽBA STUDENATA FLU, 1993/1994.