PERFORMATIVAN OBJEKAT/SLIKA “REKVIJEM ZA PRAVO NA OPSTANAK?”, BEOGRAD, 2009.