RAD “PTICU NOSIM ZBOG UMETNIČKOG RADA” FAZA II, IZLOŽBA “READY MADE RE_MADE”, GALERIJA ULUS, BEOGRAD, 2009