IZLOŽBA “TATJANA ILIĆ – DIJALOG – MILAN BLANUŠA”, GALERIJA ZVONO, BEOGRAD, 2010.