AKCIONI PERFORMANS “ISTRAŽIVANJE POZICIJE DRUŠTVENE MARGINE I AKTIVNE UMETNIČKE MARGINE”, INFANT FESTIVAL, KULTURNI CENTAR, NOVI SAD, 2005.