RAD “URBANI KLOŠAR U MUZEJU REVOLUCIJE / SAVREMENE UMETNOSTI”, U OKVIRU IZLOŽBE ČETIRI MAJSTORA IZ NEKADAŠNJE KLASE JANNISA KOUNELLISA (CHRISTIANE LÖHR, SANDRA VOETS, HARALD HOFMANN, TATJANA ILIĆ) “STEHEND GEHEND”, MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI, NOVI SAD, 2005.