RAD “SLIKA JEDNE PTICE” (ODLIVAK SOPSTVENE GLAVE, PTICA, PLATNO), U OKVIRU IZLOŽBE “ARTE DELLA PACE”, BOLOGNA – SAN PIETRO TERME, 1999.