PERFORMATIVNE EKSPERIMENTALNE FOTOGRAFIJE SA PTICOM, TERMOVIZIJA, MUZEJ NIKOLE TESLE, 2006.