PROCESUALNI RAD, “PTICU NOSIM ZBOG UMETNIČKOG RADA II” (NASTAO IZ AKCIONOG PERFORMANSA NA CARINI), STARI ARHITEKTONSKI MUZEJ TALIN, U OKVIRU IZLOŽBE I KONGRESA IKG-A, 2005.