RAD “PROGLAS AKTIVNE UMETNIČKE MARGINE”, BEOGRAD, 2004, 2007.